Werkwijze

Naar aanleiding van uw initiatief volgt een vrijblijvend gesprek waarin u uw wensen en ideeën met mij kunt delen. Van deze ideeën maak ik vervolgens een voorstel. Ik zal dan ook het budget met u bespreken.

Met deze gegevens kan ik vervolgens enkele ontwerpen maken, die ik met u doorneem. Als het ontwerp goedgekeurd is, kan ik overgaan tot het klaar maken van de definitieve tekening.

Pas daarna maak ik een duidelijke offerte met gedetailleerde planning. Offertes worden bij voorkeur gemaakt op basis van tekening en bestek of in overleg anders. Ik werk met uitgewerkte offertes en open calculaties. U kunt precies zien wat u krijgt en wat u voor elk onderdeel betaalt. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.

De volgende stap is de daadwerkelijke uitvoering van het project. Tijdens de uitvoering maak ik het werk volgens de gemaakte afspraken.

Aan het eind volgt de oplevering waarin ik samen met u kijk of alles voldoet en volgens afspraak is uitgevoerd.

schema werkwijze

Zoals hierboven beschreven neem ik graag de planning, uitvoering en oplevering van uw verbouwproject van u over. U kunt zelf aangeven waar u ondersteuning wenst. Elk project is maatwerk en de klant staat altijd centraal. Tijdens verbouwingen houd ik u constant op de hoogte van de voortgang.